Asu

1) Niat mendownload.
2) Koneksi agak menyedihkan.
3) Menunggu 3.5 jam.
4) Mencapai 80%.
5) Error.

Ekspresi spontan.

Advertisements

27 thoughts on “Asu

 1. @ Catshade | joesatch yang legendaris

  Itoe barang ialah daripada MegaUpload; saja soedah tjoba sebeloemnja tapi tiada dapat diresume. Sia-sialah goena DM pabila dia tiada dapat diresume!

  BTW, toren sedang dalam proses. Cuma jalan di tempat nih. ๐Ÿ˜ฆ

  @ ManusiaSuper

  Haaargggh! Ini bukan donlotan mesum! ๐Ÿ‘ฟ

 2. izinken saja tertawa doeloe….*tertawa bergulingan*

  ya ya ya, saja juga pernah mengalami hal jang sama, dan itu sangat mengesalkan ! ๐Ÿ˜ˆ

  pernah donlot udah nyampe 99 % tapi eror !

 3. @ eMina

  Saja tengah mengoendoeh itoe wajang gambar animatie bikinan Nippon — soenggoeh boekan soeatoe apa jang mesoem atawa tida soesila. ๐Ÿ˜›

  Asoe iaitoe apa jang diseboet Darwin sebagai “Canis Lupus”, tepatnja itoe binatang jang toean-njonja gemar pelihara sebagai djoeroe pengawas kita poenja gerbang roemah.

  @ ManusiaSuper

  Hee? ๐Ÿ˜›

 4. Ekspresi spontan

  Saja ada pernah alami hal jang mirip… iaitoe ketika kartoe A.T.M. saja ditelan begitoe sahadja zonder warning. ๐Ÿ˜

  Tetapi ada sedikit beda: ekspresi spontan jang saja dapati ialah seperti ini. =_=!

 5. jah…
  baroe tahoe kalau ini adalah sematjam misoeh -misoeh daripada kopral geddoe…
  jangan misoeh dengan bahasa itu sebaikja, kenapa tidak dengan bahasa cat sahaja…?
  sepertinja itoe lebih sopan adanja.
  coeci muka doeloe sana !
  :mrgreen:

  *nulis lama buanget krn banyak oe -nya yang susahhhh ditulis* ๐Ÿ˜ˆ

 6. Ho ho..
  Judulnya.. Misuh-misuh yang bagus sekali, anak muda?

  Anak muda matjam boeng tahoe apa tentang memaki? ha? ha? tiada tjukup berilmoe makian boeng ini :mrgreen:

 7. Ngga coba pakai DAP, Kopral? ๐Ÿ˜• Saya coba donlod dari MegaUpload kalau pakai DAP bisa diresume soale.

  Jadi ingat peristiwa apdet antivirus yang progressnya sudah 90% di sekolah berinternet lambat, tahu-tahu internetnya dimatiin oleh sang guru… :mrgreen:

 8. kok senasib ya, saya donlot 1 CD linux blankon pake speedy, timeout mulu, akhirnya (setelah 2 malam) bisa sampai 60 persen, eh trus error dan restart lagi dari awal, padahal pake downthemall.

  Tapi karena saya religius yang berbudi luhur, ga sebiadab anda melampiaskan kesal dengan membentak anjing yang ga salah apa-apa, apalagi anjing itu kan binatang setia. Saya membentak tuhan.

 9. @ sora9n

  Itoe ekspresi boleh kita seboet samalah. ๐Ÿ˜•

  @ eMina

  Adapoen makian jang mengarah pada “Canis Lupus” ialah lebih memoeaskan bathin ketimbang “koetjing” sahadja.

  @ Ardianto

  Sebab makian saja biasanja beroepa either bahasa lokal atawa bahasa jang betoel-betoel tak patoet dipoeblikasiken.

  @ joesatch yang legendaris

  Wah saya ga langganan di situ untungnya. ๐Ÿ˜›

  @ Xaliber von Reginhild

  Masalahnya udah kelar, kok.

  Jadi ingat peristiwa apdet antivirus yang progressnya sudah 90% di sekolah berinternet lambat, tahu-tahu internetnya dimatiin oleh sang guruโ€ฆ :mrgreen:

  Ini buat komputer siapa? ๐Ÿ˜•

  @ dana

  Amen to that deh. ๐Ÿ˜€

  @ Guh

  Ya ampun, donlot image file pake spidi? ๐Ÿ˜ฏ

  Ibarat mengosongkan kolam pakai sedotan…

  Tapi karena saya religius yang berbudi luhur, ga sebiadab anda melampiaskan kesal dengan membentak anjing yang ga salah apa-apa, apalagi anjing itu kan binatang setia. Saya membentak tuhan.

  Ah, tapi itu ‘kan resikonya banyak juga. Bisa-bisa saya disambar petir, atau digorok fans-fans Beliau. Mending anjing sajalah, lebih aman. ๐Ÿ˜›

 10. Ibarat mengosongkan kolam pakai sedotanโ€ฆ

  Jiah, saya malam minggu ini mau ketemuan sama bos speedy, saya pinjem pepatahnya ya,,,

  Tapi karena saya religius yang berbudi luhur, ga sebiadab anda melampiaskan kesal dengan membentak anjing yang ga salah apa-apa, apalagi anjing itu kan binatang setia. Saya membentak tuhan.

  Ah, tapi itu โ€˜kan resikonya banyak juga. Bisa-bisa saya disambar petir, atau digorok fans-fans Beliau. Mending anjing sajalah, lebih aman. ๐Ÿ˜›

  *Merenungi banyak hal dari dialog di atas…*

 11. ๐Ÿ˜†

  download dari mega upload emang agak susah.
  Mesti punya toolbarnya dulu, dan enggak bisa download lebih dari satu .

  saya kemarin juga ngalamin itu. Lagi download film yg besarnya 200 mb. udah 99 % tau-tau berhenti karena koneksinya putus…

  udah mana download ngabisin waktu 2 jam ๐Ÿ˜€

 12. @Geddoe

  Ibarat mengosongkan kolam pakai sedotanโ€ฆ

  Ya tergantung juga sedotannya segede apa bro, kalo sedotan pop ice ya ampe kempot pipi itu juga ga kelar. Coba sedotannya segede pohon kelapa hehehe…

 13. @Xaliber:

  [dialog lengkap]
  Oknum 1 (temannya yg mengupdate antivirus): Woi, pulang yuk! Udah sore nih.
  Oknum 2 (yg mengupdate antivirus): Bentar lagi update antivirus.
  Oknum 3 (satpam ruang komputer): Pulang sana, udah sore komputernya mau dimatiin!
  Oknum 1: Ya udah gua tungguin (menghiraukan oknum 3)
  Oknum 3: [setelah beberapa detik] Ayo pulang-pulang! Sudah sore ini!
  Oknum 1: Udah belom? (masih menghiraukan oknum 3)
  Oknum 3: [bisu. berjalan lalu melewati kedua oknum]
  Oknum 2: Udah, nih! Dikit lagi, sabar..
  Oknum 1: Iye, udah dikit lagi tuh. 90% udah..
  Oknum 2″ Ayo dikit lagi…barang semenit lagi *pet*
  [listrik ruang komputer mati]
  [oknum 1 dan oknum 2 terbengong selama bebeRAPA detik]

  *ga penting*

  btw, apakah tetralogi Asu akan dilanjutkan untuk menyaingi Saga Star Warsnya George Lucas? (sampai Asu VI: The Return of the Asu)

  *disambit*

Comments are closed.